Zhotovení háčkované vánoční ozdoby

Letos jsem pro vás opět připravila návod na další háčkovanou ozdobu 🏵️. Jak zhotovit takovouto vánoční 🎁 dekoraci?

Seznamte se s návodem na háčkovanou dekorativní vánoční ozdobu

Začít je jako u předchozích nejlépe na tzv. magický kroužek. Popis na jeho zhotovení lze najít na internetu. Kdo ho zatím neumí, může začít na háčkovaný kroužek. Ten magický, jak už bylo řečeno dříve 👇, má tu výhodu, že jej lze po uháčkování ozdoby stáhnout na malou velikost, ozdoba pak vypadá lépe.

Postup háčkování – jednotlivé řady

1. řada: Do kroužku uháčkujeme 24 dlouhých sloupků (místo 1. sloupku háčkujeme 3 řetízková oka) a poslední sloupek spojíme pevným okem se začátkem.

2. řada: Háčkujeme obloučky ze 4 řetízkových ok a dlouhý sloupek vždy ob jeden sloupek minulé řady, takže máme 12 obloučků (místo 1. obloučku uháčkujeme 7 řetízkových ok a dlouhý sloupek do 3. dlouhého sloupku předchozí řady), poslední oblouček háčkujeme tak, že spojíme 4 řetízková oka pevným okem se začátkem řady.

3. řada: Pomocí pevného oka se posuneme ze začátku do středu 1. obloučku minulé řady a pak dále háčkujeme do každého obloučku předchozí řady 2 dlouhé sloupky do středu obloučku, 3 řetízková oka a další 2 dlouhé sloupky do téhož obloučku (místo 1. dlouhého sloupku 3 řetízková oka). Stejně pokračujeme i do dalších obloučků předchozí řady, sloupky mezi jednotlivými obloučky napojujeme bez dalších řetízkových ok – takže vlastně máme vždy společné 4 dlouhé sloupky, z nichž 2 míří do jednoho obloučku a další 2 do sousedního obloučku. Konec řady opět připojíme pevným okem k začátku.

4. řada: Do obloučků ze 2 dlouhých sloupků + 3 řetízkových ok + 2 dlouhých sloupků v předchozí řadě háčkujeme nové obloučky, a to z 2x nahazovaného sloupku, 3 řetízkových ok a dalšího 2x nahazovaného slupku, pak 3 řetízková oka a krátký sloupek mezi 4 dlouhými sloupky předchozí řady, další 3 řetízková oka a další oblouček z 2x nahazovaného sloupku a 3 řetízkových ok do dalšího obloučku minulé řady. (Místo 1. 2x nahazovaného sloupku + 3 řetízkových ok na začátku řady háčkujeme 7 řetízkových ok.) Řadu opět ukončíme připojením pevným okem k začátku řady.

5. řada: Do obloučků předchozí řady háčkujeme 3 pikotky (pikotka – krátký sloupek, 4 řetízková oka a další krátký sloupek tamtéž) a pod 3 řetízková oka směrem ke krátkému sloupku předchozí řady a 3 řetízková oka za krátký sloupek předchozí háčkujeme vždy 2 krátké sloupky.

Nezbytný řetízek k zavěšení dekorace

Nakonec opět zhotovíme řetízek na zavěšení. Návod na jeho uháčkování najdete v mých předchozích příspěvcích. 👇

Háčkováním se s nadšením zabývám mnoho let. Tvořím vestičky, tašky, trička, dečky a jiné háčkované výrobky. Zajímáte se i o další ruční práce? Neváhejte mne kontaktovat, napište mi na e-mail hana.vinsova@post.cz nebo zavolejte na tel. číslo +420 728 714 927.